Máy sấy khí

Máy sấy khí nén (Compressed air dryer) là hệ thống lọc được thiết kế đặc biệt nhằm tách nước trong khí. Khí nén khi được sản xuất từ máy nén khí thường ở nhiệt độ cao. Gặp nhiệt độ môi trường sẽ sinh ra hơi nước, nước ngưng tụ trong dòng khí có thể cực kỳ gây hại cho thiết bị cuối. Do đó, cần loại bỏ hơi ẩm ngưng tụ khỏi dòng khí để tránh làm hỏng thiết bị, dụng cụ và quy trình tạo khí. Chức năng loại bỏ nước không mong muốn này là chức năng chính của máy sấy khí.
Xem thêm

Sản phẩm Đóng lại Tài liệu
Call Now Button